Wednesday, August 1, 2012

And the same goes for Server 2012 :-)

Sure the dates will be the same as for Windows 8.

More info Here

MVP Dagen nærmer seg (Norwegian post)

Da er det bare en uke til MVP dagen  hvor 10 fantastiske Norske MVP'er og meg skal ha en dag fult av praktiskte foredrag på norsk med...