Thursday, February 14, 2013

Breakfast seminar on Windows 8 slides are now ready for download

And you can get them here

MVP Dagen nærmer seg (Norwegian post)

Da er det bare en uke til MVP dagen  hvor 10 fantastiske Norske MVP'er og meg skal ha en dag fult av praktiskte foredrag på norsk med...