Friday, March 15, 2013

Breakfast seminar on Windows Server 2012 slides now online

The slide from the breakfast seminar in Bergen and Oslo (and Haugesund next week) are now ready for online viewing or download and can be found HERE

MVP Dagen nærmer seg (Norwegian post)

Da er det bare en uke til MVP dagen  hvor 10 fantastiske Norske MVP'er og meg skal ha en dag fult av praktiskte foredrag på norsk med...