Thursday, February 19, 2015

Microsoft Days Bergen: The Perfect 10 slides

Just finished the first session about Windows 10 here in Bergen
 

And the slide can be downloaded from here if you want them

MVP Dagen nærmer seg (Norwegian post)

Da er det bare en uke til MVP dagen  hvor 10 fantastiske Norske MVP'er og meg skal ha en dag fult av praktiskte foredrag på norsk med...