Thursday, May 21, 2015

Windows 10 breakfast seminar slide deck are now ready for download

Lots of topics cover in what time we had available today. Some minor problem with running it all on a build of Windows 10 made public about 12 hours before the seminar (of course display driver related ;-), but still a fun session to do.

 
Slides HERE

MVP Dagen nærmer seg (Norwegian post)

Da er det bare en uke til MVP dagen  hvor 10 fantastiske Norske MVP'er og meg skal ha en dag fult av praktiskte foredrag på norsk med...