Saturday, January 14, 2012

NIC 2012 Windows 8 What's the fuzz all about slides

I have now uploaded the slide deck from my NIC2012 session about Windows 8 Server and Client.
You can see it and download it from here


MVP Dagen nærmer seg (Norwegian post)

Da er det bare en uke til MVP dagen  hvor 10 fantastiske Norske MVP'er og meg skal ha en dag fult av praktiskte foredrag på norsk med...