Tuesday, January 10, 2012

Running Bitlocker in Vmware on a Virtual Computer

Needed to be sure that my previous posting also worked in Vmware, so I asked my excellent new colleague Christian Mohn the vNinja and he tested it out.

Everything works just like in my posting, but of course it's not that easy in Vmware ;-)
You just need to create a virtual floppy and the vNinja did of course create a blog post explaining how to do it. The blog are here

MVP Dagen nærmer seg (Norwegian post)

Da er det bare en uke til MVP dagen  hvor 10 fantastiske Norske MVP'er og meg skal ha en dag fult av praktiskte foredrag på norsk med...