Tuesday, April 26, 2016

ALSO Roadshow - Azure and EMS presentation slides

The slides from my presentation can now be downloaded from HERE

So fare it have been nice to meet geeks from Stavanger, Bergen and Trondheim. Only Oslo left on the ALSO Roadshow this time.

MVP Dagen nærmer seg (Norwegian post)

Da er det bare en uke til MVP dagen  hvor 10 fantastiske Norske MVP'er og meg skal ha en dag fult av praktiskte foredrag på norsk med...